Jeg går til ro med ”Fadervor”

Vi skal både gøre og være

Visdom er at se på kundskaben

Derfor kan vi leve

Bagtal ikke hinanden

Hvad vil det sige at være fri?

Han gør din melodi stor og smuk

Bekymringer fører ingen vegne

Godhed vinder over ondskab

Den retsindige kan vandre trygt