Fadervor

Fadervor,
du som er i himlene!

Helliget vorde dit navn,
komme dit rige,

ske din vilje
som i himlen
således også på jorden;

giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,

og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.

Thi dit er riget
og magten
og æren i evighed!

Amen.