Gud er med ham, og Gud er med os

Se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Immanuel – det betyder: Gud med os.

Matt 1, 23