Trosbekendelsen

Vi forsager Djævelen
og alle hans gerninger
og alt hans væsen.

Vi tror på Gud Fader,
den Almægtige,
himlens og jordens skaber.

Vi tror på Jesus Kristus,
hans enbårne Søn, vor Herre,
som er undfanget ved Helligånden,
født af Jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfæstet, død og begravet,
nedfaret til dødsriget,
på tredje dag
opstanden fra de døde,
opfaret til himmels,

siddende ved Gud Faders,
den Almægtiges, højre hånd,
hvorfra han skal komme
at dømme levende og døde.

Vi tror på Helligånden,
den hellige, almindelige kirke,
de helliges samfund,
syndernes forladelse,
kødets opstandelse
og det evige liv.

Amen.