Velsignelsen

Herren velsigne dig
og bevare dig,

Herren lade sit ansigt lyse over dig
og være dig nådig,

Herren løfte sit åsyn på dig
og give dig fred.