Vi er alle personer af ånd

Over ham hviler Herrens ånd, visdoms og indsigts ånd, råds og styrkes ånd.

Es 11,2