Vi vil altid være Guds børn

Da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, ... for at vi skulle få barnekår.

Gal 4,4