Enige om at være uenige

Hvor meget har du på bankbogen?

Hør og forstå: du er elsket!

Tilgiv hinanden

Ud af den tillid vokser ydmygheden

Spørg, hvad du kan gøre for andre

Fjern bjælken i dit eget øje

Så, hvad er vi egentlig bange for?

At ære Herren er at elske det gode

Du har værdi