Hvad hjælper det at vinde hele verden?

Pas på, når I bider og slider i hinanden

Alt skal ske i Guds anormale kærlighed

Det rette ord på den rette tid

Vi er ikke underlagt vilkårlige kræfter

Munden røber hjertets hemmeligheder

Guds skaberværk overvælder os

Sats hele molevitten på kærlighed

Tal med Gud som med en ven

Omtanke giver kundskab