Så enkelt og besværligt er det

Jeg danner dig og gør dig til en pagt med folket, et lys for folkene.

Es. 42,6