441: Alle mine kilder skal være hos dig

Alle mine kilder skal være hos dig!
Det var Gudsordet i gamle dage
til det folkefærd uden mage,
som bar på vor Herres moder hos sig.

Alle mine kilder skal være hos dig.
Det var Guds-ordet i tidens fylde,
da han fødtes, som engle hylde,
da Jomfru Maria ham bar hos sig.

Alle mine kilder skal være hos dig.
Så genlød røsten fra Himmel åben,
Fader-røsten ved Jesus-dåben:
Min Søn! jeg har velbehag i dig!

Alle mine kilder skal være hos dig.
Det er Gudsordet i nådens dage
til det bad, som er uden mage,
Ånds-badet, vor Herre bar i sig.

Alle mine kilder skal være hos dig.
Det er Gud Faders den høje tale
til den døb, som i jordens dale
vor Herre han bærer skjult i sig.

Alle mine kilder skal være hos dig.
Af dig genfødes skal jord og himmel,
folks og tungers og stjerners vrimmel
med alt, hvad jeg evig bar i mig!