Tro er et vovestykke

Har jeg ikke sagt dig, at hvis du tror, skal du se Guds herlighed?

Joh 11,40b