Adgang uden at fortjene det

Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres.

Mark 10,14b