Omstillingsparat eller grundfæstet?

Når I nu har taget imod Kristus Jesus, Herren, så lev i ham, grundfæstede i troen.

Kol 2,6