Gud, du føles uendeligt langt borte

Hvorfor står du så langt borte, Herre?
Hvorfor skjuler du dig i trange tider?

Sl 10,1