Vogt mig som din øjesten

Vogt mig som din øjesten, skjul mig i dine vingers skygge.

Sl 17,8