I skal vandre i kærlighed

I skal ligne Gud som hans kære børn, og vandre i kærlighed

Ef.5,1