375: Alt står i Guds faderhånd

Alt står i Guds faderhånd,
hvad han vil, det gør hans ånd:
Af Guds nåde til Guds ære
evig glade vi skal være
i Vorherres Jesu navn.

Sikre på, vor arv og løn
er med Guds enbårne søn,
af Guds nåde til Guds ære
evig glade vi skal være
i Vorherres Jesu navn.

Fælles om hans liv og fred,
lys og kraft og herlighed,
af Guds nåde til Guds ære
evig glade vi skal være
i Vorherres Jesu navn.