Giv mig indsigt

Dine formaninger er retfærdige i evighed, giv mig indsigt, så jeg kan leve!

Sl 119,144