Er der plads til kernemælken?

Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde

Luk 4,18b