Fællesskabet holder os i live

Lev alle i enighed, og vis medfølelse, broderkærlighed, barmhjertighed og ydmyghed.

1 Pet 3,8b