Den lette og den svære kærlighed

Vær ingen noget andet skyldig end at elske hinanden

Rom 13,8