Jeg har kun dine hænder

Den, der øver barmhjertighed, skal gøre det glad og gerne.

Rom 12,8b