Ingen overlever uden tro og håb

Jeg gør mørket foran dem til lys, det bakkede land til slette.

Es 42,16b