Gud har hørt det før

Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn.

Matt 6,9b