Hvordan tjener jeg Gud?

Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene.

Matt 4,10d