Fedt at være menneske

Herren er min klippe, min borg, min befrier, min Gud, mit bjerg, hvor jeg søger tilflugt.

2 Sam 22,2