Én dør forbliver åben

Jeg har lukket en dør op for dig, som ingen kan lukke i.

Johs. Åbn. 3,8