Bær ikke verden på dine skuldre

Frygt ikke! Jeg er den første og den sidste og den, som lever.

Johs.Åbn. 1,17-18