Gud lader os vokse

Herren lade jer vokse og blive overstrømmende rige i kærligheden til hinanden og til alle.

1. Thes 3,12