Omtanke giver kundskab

Jeg, visdommen, besidder kløgt, jeg har opnået kundskab gennem omtanke.

Ordsp 8,12