Ører hører, men hjertet lytter

Den, der har ører, skal høre, hvad Ånden siger.

Johs Åb. 2,7