Gud vil ikke ensrette

Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv.

Joh 10,27