Mød verden i øjenhøjde

Han tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker lig.

Fil.2,7