Modsæt dig, hvad der bliver sagt

Man bør adlyde Gud mere end mennesker.

ApG 5,29