Kan vi bede for vores fjender?

Velsign dem, der forbander jer, bed for dem, der mishandler jer.

Luk 6,28