Velsignelse er en aktiv handling

Velsign dem, der forfølger jer, velsign, og forband ikke.

Rom 12,14