Gud i hverdagen

Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Hør ham.

Matt. 17,5