Indtag fugleperspektiv og gør det rette

Salt er en god ting; men hvis selv saltet mister sin kraft, hvordan skal det da blive salt igen?

Luk 14,34