Enige om at være uenige

Lev alle i enighed, og vis medfølelse, broderkærlighed, barmhjertighed og ydmyghed

1Pet 3,8